Глюкометры | kazakhstan
hamburger overlay
Акку-Чек Инстант

Жеңіл қолданылады. Түсіну оңай.

  • Кең қан алу аймағы
  • Көмескі жарығы бар және сандары ірі жеңіл оқылатын дисплей
  • Нысаналы диапазон индикаторы түрінде түстік көмекші
Акку-Чек Актив
  • Үлкен дисплей
  • Үлкен және жарқын сынақ алаңы

 

Акку-Чек Инстант
Learn More
ДИСПЛЕЙ

сұйық кристалды дисплей

КАН ТАМШЫСЫНЫҢ КӨЛЕМІ

0,6 мкл

САЛМАҒЫ

Шамамен 40 г (батареяларымен)

ӨЛШЕУ УАҚЫТЫ

Акку-Чек Актив
Learn More
Дисплей

96 сегменттермен сұйықкристалдық дисплей (СКД)

ҚАН ТАМШЫСЫНЫҢ КӨЛЕМІ

1-2 мкл

САЛМАҒЫ

50 г батарейкасымен

ӨЛШЕУ УАҚЫТЫ

5 секунд